Prokompetens samtalsterapi och KBT

Psykoterapi, Samtalsterapi, KBT

Kontakt

Har du några frågor eller funderingar angående KBT, samtalsterapi eller psykoterapi? Hjärtligt välkommen att höra av dig till oss.

Boka tid

Söker du en samtalsterapeut att bolla tankar med, få hjälp med stresshantering, fobier eller relationer? Då har du kommit rätt! Varmt välkommen!

Psykoterapi, Samtalsterapi, KBT i Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Söderköping, Vadstena, Valdemarsvik, Ydre, Åtvidaberg, Ödeshög.

Samtalsterapi - KBT

Samtalsterapi med KBT (kognitiv beteendeterapi) är en form av psykoterapi som fokuserar på att förändra negativa tankar och beteendemönster hos en individ. KBT är en av de mest använda formerna av terapi och har visat sig vara effektiv vid behandling av en mängd olika psykiska sjukdomar, inklusive depression, ångest och tvångssyndrom.

En KBT-behandling inleds vanligtvis med en grundlig utvärdering av patientens psykiska hälsa. Terapeuten kommer att ställa frågor om patientens symptom och livssituation för att få en bättre förståelse för deras behov och mål. Utifrån den initiala utvärderingen utvecklar terapeuten en behandlingsplan som riktar sig mot patientens specifika problem och behov.

Under behandlingen arbetar man tillsammans för att identifiera negativa tankar och beteendemönster som kan bidra till deras psykiska problem. Därefter lär terapeuten ut tekniker för att hantera och förändra dessa negativa tankar och beteendemönster. Patienten får i uppgift att praktisera dessa tekniker mellan sessionerna för att uppnå önskat resultat.

Samtalsterapi med KBT kan hjälpa mot en mängd olika psykiska sjukdomar. Till exempel kan det hjälpa till att lindra ångest genom att lära patienten att identifiera och hantera sina rädslor och undvika situationer som utlöser ångest. Det kan också hjälpa patienter med depression att ändra negativa tankemönster och fokusera på positiva upplevelser och aktiviteter.

Samtalsterapi - Psykoterapi

Samtalsterapi är en form av psykoterapi som syftar till att hjälpa människor att lösa sina mentala, känslomässiga och relationella problem genom att prata med en professionell terapeut. Samtalsterapi är en vanlig behandlingsmetod för psykiska störningar som ångest, depression, PTSD och andra problem som rör självkänsla, relationer och livskvalitet.

Samtalsterapi är en personlig och konfidentiell behandling, där terapeuten hjälper patienten att identifiera och förstå sina känslor och beteenden genom att lyssna på dem och ställa frågor. Genom att öppna upp och prata om sina problem, känslor och upplevelser kan patienten få insikt i sina egna tankegångar och beteendemönster. Terapeuten kan också hjälpa patienten att utveckla strategier för att hantera stress, ångest och andra problem.

En typisk samtalsterapi-session varar vanligtvis mellan 45-60 minuter och börjar med att terapeuten ställer frågor om patientens liv och problem. Terapeuten kan använda olika tekniker för att hjälpa patienten att öppna upp och uttrycka sig, såsom reflektion, empati och aktivt lyssnande. Under sessionen kan terapeuten också lära ut nya färdigheter och strategier för att hantera stress och andra problem.

Bor du i Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Söderköping, Vadstena, Valdemarsvik, Ydre, Åtvidaberg, Ödeshög och söker efter en duktig terapeut som erbjuder Psykoterapi, Samtalsterapi, KBT?

Utvärderingar av Gert-Inge som terapeut

Om oss

Vi är ett privat företag som arbetar utifrån hållbarhet och vi står utanför det offentliga ersättningssystemen och det innebär att man som patient får själv stå för sina egna terapikostnader. Fördelen är att journalanteckningarna inte kommer att hamna i sjukvårdsregistret utan total sekretess gäller. Vi har också genom detta friheten att välja en typ av teori och metod men också möjligheten att kombinera de olika teorierna och metoderna.

Boka online

Lyft dig själv upp till dig själv!

Med det menar vi att vi alla har en stor potential inom oss som vi kan utveckla för att må bättre, att få mer balans i livet och för att nå våra mål.
Av erfarenhet så vet vi att bästa sättet att nå framgång är att kombinera nedan teorier och metoder – KBT – Psykodynamisk terapi – Humanistisk syn på utveckling – Hjältens resa- som har sin grund i Jungianskt perspektiv

För dig som vill boka tid för Psykoterapi, Samtalsterapi, KBT finns vi i Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Söderköping, Vadstena, Valdemarsvik, Ydre, Åtvidaberg, Ödeshög.

Digital samtalsterapi

Har du frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss vi ser fram emot att få höra av dig!

Med vänlig hälsning, Prokompetens samtalsterapi och KBT